اخذ نمایندگی

دریافت نمایندگی

جهت دریافت نمایندگی شرکت صنایع پمپ ارس تولید کننده برتر انواع پمپ های سیرکولاتور خطی و  پمپ های آب خانگی و کشاورزی، لطفا فرم زیر را با دقت و صداقت کامل فرمایید و یا با آقای عرفان زورمند (مدیر فروش و امور نماینگان) به شماره تلفن 09020022484 تماس حاصل نمایید.